സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Friday, 11 May 2012

മകള്‍

മണിനാലായിന്നീ  വിദ്യാലയമങ്കണ-
മൊഴിഞ്ഞിടാം,എന്‍ മകളും തിരിച്ചിടാം

പൂമ്പാറ്റച്ചിറകുള്ള എന്‍ മലരിന്മലരെ
നിന്‍ വരവും കാത്തിരിപ്പൂ ഞാന്‍

കാണുന്നു നിന്നെ ഉള്‍ക്കണ്ണാലൊരു കുളിരു-
കോരി, ഈ നിറഭേതങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം

വര്‍ഷമേഘത്തോടു മെല്ലെയരുളിയീ-
ഭൂമിതന്‍ വാടിയിപ്പോള്‍ നനച്ചിടല്ലെ

സ്വര്‍ണ്ണകിരണമേ നിന്‍ നിര്‍മലതമാത്ര-
മെന്‍ അഴകിന്‍ തളിരില്‍ ചൊരിയേണമെ

ഇളംതെന്നലെ നീയിന്നെന്‍ മകള്‍ക്കു-
ഇളംകുളിരേകി കൂടെവരേണമെ

മാതാവിന്മതാവെയെന്‍ കുഞ്ഞിന്‍പാദങ്ങളില്‍
മുള്ളു തറച്ചിടാതെ പച്ചമെത്തവിരിച്ചിടണെ

ഗാനകോകിലമെ നിന്‍ നിലക്കാത്ത കൂജന-
മവള്‍ സംഗീതമായേറ്റുപാടിടണമെ

നാലുമണിപ്പൂവെ നീ ഉണരാറായെങ്കിലെന്‍
കണ്മണിയില്‍ പുഞ്ചിരി വിടര്‍ത്തിടുമോ

തെല്ലുമൊരു കണ്ണീര്‍ തൂകാതെയിന്നെന്‍
കടിഞ്ഞൂല്‍ മണിയെന്‍ ചാരെത്തണഞ്ഞിടണെ

കാത്തിരുക്കുന്നീ അമ്മ  കണ്ണിമചിമ്മാതെയെന്‍
പൊന്നോമനയാം മകളുടെ വരവുംകാത്ത്

വേഗമണഞ്ഞിടുക പൊന്നെയിന്നെന്‍
മാതൃത്വമിവിടെയുരുകി വീഴാതെ

2 comments:

  1. Nice rajeev -anup

    ReplyDelete
  2. വേഗമണഞ്ഞിടുക പൊന്നെയിന്നെന്‍
    മാതൃത്വമിവിടെയുരുകി വീഴാതെ-- good

    ReplyDelete