സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Wednesday, 9 May 2012

മറുമൊഴി

എന്തിനും വാചാലമാകുമെന്‍ മിഴികള്‍
നിന്‍ മൊഴിക്കു മറുമൊഴിയേകാനാകതെ
പീലികള്‍ കോര്‍ത്തു തടയണ പണിതിട്ടു.
എങ്കിലും! തുടിക്കുന്ന ഗംഗാ പ്രവാഹമാ-
യൊഴുകി  കണ്ണീര്‍ സ്വയം ചാലുകള്‍ തീര്‍ത്ത്

അന്നെന്‍ നാവുഴറാതിരുന്നെങ്കില്‍..
അന്നെന്‍ കണ്ണുകള്‍ മൂകമല്ലാതിരുന്നെങ്കിലോമനെ
നിന്‍ പാവനമാമുടലീ തീരത്തടിഞ്ഞിടുമോ?
ആരും തൊട്ടുനോവിക്കാത്തൊരീ
അഴകുടലല്‍ മീന്‍കൊത്തേറ്റുനീറിക്കിടക്കുന്നൂ

ഹാ!!! സഹിക്കവയ്യാ!!!
ഹാ!!! സഹിക്കവയ്യാ!!!

എന്നെ തഴുകാന്‍ കൊതിച്ചൊരി മുടിയിഴകള്‍
ഉപ്പുപിടിച്ചിരു പറ്റമായ് കിടക്കുന്നു..!!
കരിമിഴിക്കണ്ണുകള്‍ കാരണഭൂതനെ-
മറന്നു അലസമായ് നോക്കിക്കിടക്കുന്നിതാ..
തൊടുകുറി മാഞ്ഞൊരീ ഫാലത്തിലിന്നു-
മണല്‍ത്തരി നിറകോലം വരച്ചുട്ടു..
അധരങ്ങളെന്തോ മൊഴിയുവാന്‍ മറന്നപോലെ..!!

നിന്‍ ചാരത്തു ചേര്‍ന്നോന്നു കിടക്കട്ടെ ഞാന്‍..?
നിന്‍ ചാരത്തു ചേര്‍ന്നോന്നു കിടക്കട്ടെ ഞാന്‍..?

കദനം നിറഞ്ഞ എന്‍ മൊഴികള്‍
നിനക്കു പകര്‍ന്നിടട്ടെ..!!!
കദനം നിറഞ്ഞ എന്‍ മൊഴികള്‍
നിനക്കു പകര്‍ന്നിടട്ടെ..!!!

എല്ലാ കദനങ്ങള്‍ക്കും മീതയാണീക്കദനമെന്നു-
ഞാന്‍ ഉറക്കെ രഹസ്യം പറഞ്ഞിടട്ടെ..!!

എന്‍ സിരകള്‍ താപമരിക്കുന്നു..
എന്‍ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകള്‍
ചെണ്ടമേളങ്ങളുയര്‍ത്തുന്നൂ...!!!
മജ്ജകള്‍ തണുപ്പിന്നു കാവലായ് മാറുന്നു
കടല്‍ നുരകളെന്നെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നു.
ഈ കണ്ണീരിന്‍ ഗംഗാപ്രവാഹം നിലക്കുന്നു
ഈ ഹൃദയദ്രുദതാളം നിലക്കുന്നൂ
മരവിപ്പു മാത്രം..!!മരവിപ്പു മാത്രം.. !! ഞാന്‍ അറിയുന്നു

എന്‍ ചിത്രകൂടത്തിലെ ശലഭവും പറന്നുപോയ്..!!
നിന്നെ തേടി.. എന്‍ ഇണയെ തേടി.. പറന്നുപോയ്!!


എന്‍ മറുമൊഴിയായ് ഈ ശലഭത്തെ നീ
സ്വീകരിച്ചാലും എന്‍ ഓമനെ!!

എന്‍ മറുമൊഴിയായ് ഈ ശലഭത്തെ നീ
സ്വീകരിച്ചാലും എന്‍ ഓമനെ!!

2 comments:

  1. this is painfull..arun

    ReplyDelete
  2. എല്ലാ കദനങ്ങള്‍ക്കും മീതയാണീക്കദനമെന്നു-
    ഞാന്‍ ഉറക്കെ രഹസ്യം പറഞ്ഞിടട്ടെ..!!
    reji

    ReplyDelete