സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Saturday, 20 July 2013

പിഞ്ചുമർദ്ദനം

പഴുതുപൂട്ടി പിറന്നു മണ്ണില്‍
അഴികള്‍ കാവലായ്നിന്നു മുന്നില്‍
കരുണകാട്ടിയ കാട്ടാള ഹസ്തം
അരിഞ്ഞെടുത്തു തളിരിന്‍ സ്വപ്നം

ഒറ്റയാനായ് പറ്റമാകാന്‍, ചുറ്റുവട്ടം-
പെറ്റിടുന്നു നന്മ വറ്റിയ കണ്ണുകള്‍
മുലമണം ചെപ്പിടാന്‍, അറവുകാലന്‍
അലഞ്ഞിടും ചോര ചത്ത വീഥിയില്‍

വിണ്ടുകീറിയ ഭൂമിയില്‍, പുക്കിള്‍ക്കൊടി
കണ്ടിടാതെ തണ്ടുവാറ്റിയസുരതം
കരച്ചിലിന്റെ നെറുകയില്‍, കറുത്തിടും
പുരപൊളിച്ചൊരീ സ്വര്‍ഗം

Tuesday, 16 July 2013

ഇടവഴികളിലൂടെ..

നീയൊരു ഇര, ദൂരയൊരു കര
വെയിലൊളി മായുകയോ
നിന്റെ ചിരിയൊളി മറയുകയൊ

വെണ്ണിലത്താലങ്ങളില്ല ,മണ്‍ചിരാതുമില്ല
ഈ ഇടവഴിയൊഴുകുകയാം ഭയകണംതൂവി !

മാംസഭോജി ദംക്ഷ്ട്ര രാകിമൂര്‍ച്ചകൂട്ടിന്നു
ഇവിടെ നീ തനിച്ചാവുന്നു

ഭക്ഷണമാവുന്നു
ഇരുതല വാളായ് ഈ ഇടവഴിയെന്നും

കനല്‍ക്കണം ബാക്കിപത്രം
നീറിത്തിളങ്ങി തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു
എല്ലം ഈ ഇടവഴി സാക്ഷി.

Wednesday, 10 July 2013

മഴയുടെ ലാളനമോടേ..

ഇന്നിനിയോർമ്മകൾ ഓമനിക്കും 
മഴയുടെ ലാളനമോടേ..
ഇന്നിനിയോർമ്മകൾ ഓമനിക്കും 
മഴയുടെ  ലാളനമോടേ..
ഇടവഴി  പറയും കഥകളിലൂടെ 
നീയെന്റെ ചാരത്തണഞ്ഞൂ..
പിന്നിലെ മൌനമായ് പാടി..

പുലർമഞ്ഞു വീഴുന്ന പടിവാതിലിൽ 
പൂത്ത, പ്രണയവസന്തം നീ..
അലയുന്ന കാറ്റിന്റെ ഉടയാടയായ് വന്നു-
എന്നെ പൊതിഞ്ഞങ്ങു നീ..
പിന്നെ, എന്തോ പറഞ്ഞങ്ങു പോയ്..

മൂകമായ് മൂളുന്ന മനസിന്റെ പാട്ടിൽ 
നിറയുന്ന രാഗമായ് നീ..
കണ്ണിലെ കനവുകൾ കാവലായ് നിൽക്കെ 
ദൂരേക്കു പോകയായ് നീ..
പിന്നെ, നിനവിന്റെ ബാഷ്പമായ് ഞാൻ..


ചിത്രം : ഗൂഗിള്‍
[ഗാനശാഖ ]