സ്വാഗതം!!

എന്റെയീ ചെറിയ കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്കു സ്വാഗതം!!!

Tuesday, 26 March 2013

പ്രണയപുഷ്പം

എന്റെ പ്രണയപുഷ്പം വാടിക്കരിഞ്ഞുപോയ് 
നിന്നിളം കാറ്റോട്ടം തോറ്റനാൾ ആനന്ദചിത്തനസ്തമിക്കുന്നുവോ ,പുഞ്ചിരി-
കുണ്ഡത്തിൻ  ആഴങ്ങളിൽ 

ഒറ്റദിക്കോരം വളർന്നൊരു പൂവിന്റെ 
എട്ടുദിക്കെല്ലം കവർന്നൊരു വണ്ടുനീ
ഇളകും ഇതളുകൾ ക്ഷയിച്ചു ചടഞ്ഞു 
പ്രാപ്യമല്ലീസ്നേഹഗന്ധ,മെന്നോതിനീ 

അതാര്യമായിന്നശേഷഭൂവിൽ എന്നും-
മയങ്ങി,യേകത്വമേറ്റുകിടക്കാം 
ഓർമ്മകൾ പൂക്കുമായിരിക്കും സിരകളിൽ
നിന്റെ ഗ്രീഷ്മം പതിയാത്ത സൂനമായ്

പിൻവിളിയില്ലാതെയറ്റുവീഴുന്നിതാ 
വിശുദ്ധിപ്രണയ കപടപുഷ്പം 
ഗന്ധമറിഞ്ഞവരൊക്കെയും കണ്ടാൽ 
തത്ത്വം  പറഞ്ഞങ്ങു മാറിനില്കും 
ചിത്രം : ഗൂഗിള്‍

Saturday, 16 March 2013

പെയ്തൊഴിഞ്ഞൊരോർമ്മയിൽ

കോളേജിനെ വെർപിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ക്ലാസ് മുറികളും നീളൻ ഇടനാഴികളും കളിനേരങ്ങനളും സൌഹൃദങ്ങളും പ്രണയവും പിന്നിൽ വെടിഞ്ഞു ആ പടിവാതിലിൽ കടക്കുമ്പോൾ മനസ് പറയുന്നതെനന്തായിരിക്കും -

പെയ്തൊഴിഞ്ഞൊ--
രോർമ്മയിൽ
പൂവിടും വസന്തമായ്‌ 
തളിരിലം ചില്ലയിൽ 
പാറിടും ശലഭം നാം  

ഹൃദയമൊന്നു  പാടുവാൻ 
 മിഴികളൊന്നു കാണുവാൻ 
കത്തിരിപ്പില്ലീവഴിയിൽ 
കാലമോ കടന്നുപോയ് 

തണലുവീശി നിന്നപോൽ 
കൈകൾകോർത്തു നിന്നു നാം 
നെഞ്ചിലുള്ളൊരു സ്നേഹമെല്ലാം 
നിനവിലൂടൊഴുകിടാം 

ചിത്രം : ഗൂഗിള്‍
[ഗാനശാഖ ]

Saturday, 9 March 2013

വീര്യം കെടുത്താത്ത പോരാളി

ജീവനൂറ്റം വരെ ജ്വലിക്കുന്നു രക്തം 
അമ്മേ, നിനക്കായ് പൊടിയുന്നീ രക്തം 
അടരുന്ന കണ്ണീരിനറ്റം വരെ 
കത്തിപ്പടരുന്നീ മാതൃസ്നേഹം 

സ്മരണതന്‍ വേരുകള്‍ ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോഴും 
 പുണ്യസ്മരണയായ് നിന്ന ജനനി 
കുമ്പിട്ടുനിന്നെന്‍ ശിരസ്സെങ്കിലും 
വീര്യം കെടുത്താത്ത പോരാളി ഞാന്‍ 

സൃഷ്ടിയില്‍ പൂവിട്ടീ ധരണിയില്‍ വാര്‍ത്തൊരു
ചെന്താരകമാണെന്‍ മനസ്സ് 
മതമല്ല,സ്നേഹം വളര്‍ത്തിയ മണ്ണിന്‍റെ- 
കാവലായ് മാറിയ സൂര്യനും ഞാന്‍ 

മറുവാക്കുമിണ്ടാതെ നന്ദിയോതുന്നു ഞാന്‍ 
എല്ലാവരെയും നമസ്കരിക്കുന്നു ഞാന്‍ 
കാഹളം മുഴങ്ങുന്നെങ്കിലും നാടിന്‍റെ-
ത്രാണനം പേറുവാനയില്ലെനിക്കും

അമ്മയോടിന്നു ഞാന്‍ മാപ്പുചൊല്ലുന്നു 
നിങ്ങളോടിന്നു ഞാന്‍ മാപ്പുചൊല്ലുന്നു 
കുമ്പിട്ടുനിന്നെന്‍ ശിരസ്സെങ്കിലും 
വീര്യം കെടുത്താത്ത പോരാളി ഞാന്‍

ചിത്രം : ഗൂഗിള്‍